HP DeskJet D4100 user manual download (Page 60 of 90)

Languages: Dutch
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 90
Controleer het volgende
Controleer de volgende omstandigheden als de printer niet afdrukt:
Is de printer aangesloten op een stopcontact?
Zitten de kabels goed vast?
Staat de printer aan?
De printer bevat de juiste printcartridges voor de printer en deze zijn correct
geïnstalleerd.
Zie
Printcartridges
en
Installatie-instructies
voor meer informatie.
Is papier of ander afdrukmateriaal correct in de papierlade geladen?
Is de kap van de printer gesloten?
Is de achterklep bevestigd?
De printerlampjes controleren
De printerlampjes geven de printerstatus weer en waarschuwen u voor een eventueel
probleem.
Zie
Printerlampjes branden of knipperen
voor meer informatie.
De printerkabelaansluiting controleren
Als de printer en de computer een USB-verbinding hebben en niet met elkaar
communiceren, doet u het volgende:
Zorg dat het netsnoer stevig is aangesloten op de printer en een stopcontact.
Controleer de USB-kabel. Als u een oudere kabel gebruikt, werkt deze mogelijk niet
goed. Als er problemen optreden, moet de USB-kabel mogelijk worden vervangen.
De kabel mag niet langer zijn dan 3 meter.
Controleer de verbinding van de printer met de computer. Controleer of de USB-
kabel goed is aangesloten op de USB-poort aan de achterzijde van de printer. Zorg
ervoor dat het andere uiteinde van de USB-kabel is aangesloten op een USB-poort
van de computer. Als de kabel goed is aangesloten, zet u de printer uit en weer aan.
Zorg dat de hub is ingeschakeld als u de printer aansluit via een USB-hub. Probeer
de printer rechtstreekse aan te sluiten op de computer als de hub is ingeschakeld.
Probeer de USB-kabel aan te sluiten op een andere poort van de computer. Start
de computer na het controleren van de aansluitingen opnieuw op. Zet de printer uit
en vervolgens weer aan.
Opmerking
Gebruik voor de beste afdrukprestaties een USB 2.0-compatibele
kabel.
Taken uit de afdrukwachtrij verwijderen
De printer drukt niet af als een afdruktaak in de afdrukwachtrij niet kan worden afgedrukt.
U kunt een probleem met een afdruktaak in de afdrukwachtrij oplossen door
de status
van de afdrukwachtrij te controleren
.
Hoofdstuk 12
58
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices