HP DeskJet D4100 user manual download (Page 59 of 90)

Languages: Dutch
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 90
12
Problemen oplossen
De printer reageert niet na installatie
De printer drukt niet af
Papierstoring
Papierproblemen
Printer is opgehouden met afdrukken
Problemen met printcartridges
Foto's worden niet juist afgedrukt
Problemen met de voorste USB-poort
De afdrukkwaliteit is slecht
Het document is verkeerd afgedrukt
Problemen met het afdrukken van documenten zonder rand
Foutberichten i.v.m. printcartridge
HP Photosmart Studio-software is niet geïnstalleerd
Printerlampjes branden of knipperen
Documenten worden langzaam afgedrukt
Als zich problemen blijven voordoen
De printer reageert niet na installatie
Als de naam van de printer wordt weergegeven in Afdrukbeheer, maar de printer niet
reageert na installatie, is de USB-verbinding van de printer mogelijk verbroken tijdens
de installatie. U kunt het probleem verhelpen door de printer uit Afdrukbeheer te
verwijderen en opnieuw hieraan toe te voegen.
De printer verwijderen en weer toevoegen
1.
Open
Afdrukbeheer
.
2.
Selecteer de printernaam.
3.
Klik op
Wis
om de printer te verwijderen.
4.
Verwijder de USB-hub, indien aanwezig, en sluit de printer rechtstreeks aan op de
USB-poort van de computer.
5.
Open
Afdrukbeheer
opnieuw en klik op
Voeg toe
.
Het dialoogvenster Printer toevoegen wordt weergegeven.
6.
Selecteer de printernaam in de lijst.
7.
Klik op
Voeg toe
opnieuw en sluit
Afdrukbeheer
.
De printer drukt niet af
Controleer het volgende
De printerlampjes controleren
De printerkabelaansluiting controleren
Taken uit de afdrukwachtrij verwijderen
Als de printer nog steeds niet afdrukt
Help bij HP Photosmart software
57
Sample
This manual is suitable for devices