HP DeskJet D4100 user manual download (Page 54 of 90)

Languages: Dutch
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 90
Als er na het reinigen nog steeds lijnen of stippen in de afdrukken ontbreken,
reinigt u
handmatig de contacten van de printcartridges
.
Let op
Reinig de printcartridges alleen als het nodig is. Wanneer u de
printcartridges onnodig vaak reinigt, verspilt u inkt en verkort u de levensduur van
de cartridges.
De afdrukkwaliteit kalibreren
Voer een kalibratie voor de afdrukkwaliteit uit als lichte of donkere horizontale lijnen in
documenten verschijnen die met de driekleurenprintcartridge en de zwarte printcartridge
zijn afgedrukt.
Voor het uitvoeren van een kalibratie voor afdrukkwaliteit,
reinigt u de printcartridges
en
vervolgens drukt u het document opnieuw af. Als de lijnen nog steeds verschijnen, moet
u een kalibratie voor de afdrukkwaliteit uitvoeren.
Afdrukkwaliteit kalibreren
1.
Plaats gewoon wit papier van Letter- of A4-formaat in de papierlade.
2.
Controleer of zowel een zwarte als een driekleuren
printcartridge
in de printer zijn
geïnstalleerd.
3.
Open de
HP Printer Utility
.
4.
Selecteer het paneel
Afdrukkwaliteit kalibreren
.
5.
Klik op
Kalibreren
en volg de instructies op het scherm.
Een testpagina afdrukken
U kunt een testpagina afdrukken om de effecten te bekijken van eventuele wijzigingen
die u hebt doorgevoerd in de afdrukinstellingen.
Een testpagina afdrukken
1.
Open de
HP Printer Utility
.
2.
Selecteer
Testen
.
3.
Klik op de knop
Testpagina afdrukken
.
Een schatting van het inktniveau bekijken
Volg deze instructies om de geschatte inktniveaus van de printcartridges die in de printer
zijn geïnstalleerd, te bekijken:
1.
Open de
HP Printer Utility
.
2.
Selecteer
Status benodigdheden
.
Als u een printcartridge wilt vervangen, noteert u het weergegeven selectienummer van
de printcartridge.
Hoofdstuk 11
52
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices