HP DeskJet D4100 user manual download (Page 49 of 90)

Languages: Dutch
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 90
Standaardprinter instellen
1.
Klik in de Finder achtereenvolgens op
Programma's
en op
Hulpprogramma's
en
dubbelklik op
hulpprogramma Printerinstelling
.
2.
Selecteer de printer en klik vervolgens op de knop
Maak standaard
.
De naam van de printer wordt vet weergegeven om aan te geven dat dit de
standaardprinter is.
Printer verwijderen
1.
Klik in de Finder achtereenvolgens op
Programma's
en op
Hulpprogramma's
en
dubbelklik op
hulpprogramma Printerinstelling
.
2.
Klik op de naam van de printer die u wilt verwijderen.
3.
Klik op
Wis
.
Status van een afdruktaak weergeven en wijzigen
Als u een document op de achtergrond afdrukt, kunt u via het hulpprogramma
Printerinstelling de voortgang van het afdrukken zien.
U controleert als volgt de status van een afdruktaak:
1.
Klik in de Finder achtereenvolgens op
Programma's
en op
Hulpprogramma's
en
dubbelklik op
hulpprogramma Printerinstelling
.
2.
Dubbelklik op de printernaam om de afdrukwachtrij weer te geven.
3.
Klik op een afdruktaak om deze te selecteren.
Gebruik de volgende knoppen om de afdruktaak te beheren:
Wis
: Hiermee annuleert u de geselecteerde afdruktaak.
Stel uit
: Hiermee onderbreekt u de geselecteerde afdruktaak.
Hervat
: Hiermee hervat u een onderbroken afdruktaak.
Stop afdruktaken
: Hiermee onderbreekt u alle afdruktaken in de
afdrukwachtrij.
Printersoftware-updates
Download om de paar maanden de laatste versie van de printersoftware om ervoor te
zorgen dat u over de nieuwste functies en verbeteringen beschikt.
Updates van de printersoftware ontvangen via de ondersteuning van HP
1.
Ga naar
www.hp.com/support
.
2.
Selecteer uw land/regio. De pagina
Ondersteuning en drivers
verschijnt.
3.
Selecteer een taak en voer een productnaam of -nummer in.
4.
Selecteer uw product in de lijst met
overeenkomende producten
.
5.
Selecteer
Mac OS X
bij de beschikbare
software- en driverdownloads
.
Help bij HP Photosmart software
47
Sample
This manual is suitable for devices