HP DeskJet D4100 user manual download (Page 48 of 90)

Languages: Dutch
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 90
Paneelmenu
: Overschakelen tussen panelen met afdrukinstellingen, een
toepassingsspecifiek paneel en een overzicht van afdrukinstellingen voor het
document.
Help
: De Mac Help openen.
Voorvertoning
: Een online afdrukvoorbeeld van het document bekijken.
PDF
: Het document converteren naar de Adobe PDF-indeling en opslaan als PDF-
bestand.
Fax
: Het document verzenden als fax.
Benodigdheden
: Naar de online Apple store gaan om printerbenodigdheden te
kopen (alleen voor Mac OS X 10.4).
Annuleer
: Het dialoogvenster Print sluiten zonder het document af te drukken.
Print
: Het document afdrukken.
Printer beheren
Gebruik het hulpprogramma Printerinstelling om de printer te beheren. Het beheren van
de printer omvat de volgende taken:
een printer toevoegen;
een standaardprinter instellen;
een printer verwijderen.
Printer toevoegen
1.
Klik in de Finder achtereenvolgens op
Programma's
en op
Hulpprogramma's
en
dubbelklik op
hulpprogramma Printerinstelling
.
2.
Klik op
Voeg toe
.
Het dialoogvenster Voeg printer toe wordt weergegeven.
3.
Selecteer de printernaam in de lijst.
4.
Klik op
Voeg toe
.
Hoofdstuk 10
46
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices