HP DeskJet D4100 user manual download (Page 47 of 90)

Languages: Dutch
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 90
10
Printersoftware
Afdrukinstellingen
Printer beheren
Status van een afdruktaak weergeven en wijzigen
Printersoftware-updates
Afdrukinstellingen
Dialoogvenster Pagina-instelling
Dialoogvenster Print
Dialoogvenster Pagina-instelling
Gebruik het dialoogvenster
Pagina-instelling
om de documentlay-out te wijzigen.
U geeft het dialoogvenster
Pagina-instelling
weer door het softwareprogramma te
openen waarmee het document is gemaakt. Vervolgens klikt u op
Archief
en
Pagina-
instelling
.
In het dialoogvenster
Pagina-instelling
kunt u de volgende taken uitvoeren:
de printer selecteren, zodat in het uitrolmenu Papierformaat een complete lijst met
ondersteunde papierformaten wordt weergegeven;
het papierformaat voor een document instellen;
het formaat van een document wijzigen;
de afdrukrichting van een document instellen;
standaardinstellingen opslaan;
voorkeuren voor afdrukken en faxen instellen (alleen voor OS X 10.4).
Dialoogvenster Print
In het dialoogvenster Print kunt u de afdrukinstellingen wijzigen voor het document dat
u wilt afdrukken. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het paneel dat is
geselecteerd.
Als u het dialoogvenster
Print
wilt weergeven, opent u het document dat u wilt afdrukken
en klikt u achtereenvolgens op
Archief
en op
Print
.
U kunt met het menu en de knoppen de volgende functies uitvoeren:
Printer
: De printer selecteren of de lijst met printers bewerken.
Voorinstellingen
: Een groep opgeslagen afdrukopties selecteren.
Help bij HP Photosmart software
45
Sample
This manual is suitable for devices