HP DeskJet D4100 user manual download (Page 46 of 90)

Languages: Dutch
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 90
Het formaat van een document wijzigen
1.
Open het
Dialoogvenster Pagina-instelling
.
2.
Typ in het vak
Vergroot/verklein
het percentage waarmee u het document wilt
verkleinen of vergroten.
Typ een getal van 25 tot en met 99 om het documentbeeld te verkleinen.
Typ een getal van 101 tot en met 400 om het documentbeeld te vergroten.
3.
Klik op
OK
en druk het document af.
Afdrukvoorbeeld
Gebruik de functie Afdrukvoorbeeld om een afdruk op uw computer te bekijken voordat
u een document gaat afdrukken. Als de afdruk er niet goed uitziet, annuleert u de
afdruktaak en past u de afdrukinstellingen aan.
U geeft als volgt een voorbeeld van een afgedrukt document weer:
1.
Open het
Dialoogvenster Print
.
2.
Klik op
Voorvertoning
.
Er wordt een voorbeeld van het afgedrukte document weergegeven.
3.
Voer een van de volgende handelingen uit:
Klik op
Print
als u het document wilt afdrukken.
Klik op
Annuleer
om de afdruktaak te annuleren. Wijzig waar nodig de
afdrukinstellingen en druk het document af wanneer het afdrukvoorbeeld naar
wens is.
Hoofdstuk 9
44
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices