HP DeskJet D4100 user manual download (Page 45 of 90)

Languages: Dutch
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 90
3.
Voer een van de volgende handelingen uit:
OS X 10.3
Schakel het selectievakje
Omgekeerde volgorde
in om de eerste pagina van
het document als laatste af te drukken.
Deze instelling bespaart tijd omdat u de afgedrukte pagina's niet hoeft te
rangschikken. Dit is een geschikte instelling voor de meeste afdruktaken.
Schakel het selectievakje
Omgekeerde volgorde
uit om de laatste pagina van
het document als laatste af te drukken.
OS X 10.4
Schakel het selectievakje
Omgekeerde volgorde
in om de eerste pagina van
het document als laatste af te drukken.
Schakel het selectievakje
Standaard
in om de laatste pagina van het document
als laatste af te drukken.
4.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
Print
.
Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken
De printersoftware biedt u de mogelijkheid verschillende pagina’s van een document op
één vel papier af te drukken. De printersoftware vergroot/verkleint de documenttekst en
-afbeeldingen automatisch, zodat deze op de afgedrukte pagina passen.
U kunt als volgt meerdere pagina's van een document op één vel papier afdrukken:
1.
Open het
Dialoogvenster Print
.
2.
Selecteer het paneel
Lay-out
.
3.
Selecteer in het menu
Pagina’s per vel
het aantal pagina’s dat u op elk vel papier
wilt afdrukken.
4.
In het menu
Lay-outrichting
selecteert u de relevante optie voor de rangschikking
van de pagina's op één vel.
5.
Als u wilt dat rond elk paginabeeld dat wordt afgedrukt een rand wordt weergegeven,
selecteert u de soort rand in het menu
Rand
.
6.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
Print
.
Het formaat van een document wijzigen
Gebruik de printersoftware om een document dat voor een bepaald papierformaat is
opgemaakt, op een ander papierformaat af te drukken. U gebruik deze functie
bijvoorbeeld wanneer u niet over het juiste papierformaat beschikt.
Wanneer u bijvoorbeeld een document hebt dat is opgemaakt voor papier van Letter-
formaat, en u hebt geen papier van dit formaat, kunt u het document afdrukken op een
ander papierformaat.
Help bij HP Photosmart software
43
Sample
This manual is suitable for devices