HP DeskJet D4100 user manual download (Page 34 of 90)

Languages: Dutch
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 90
Het afdrukken voorbereiden
1.
Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
2.
Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
3.
Plaats de kaarten tegen de rechterkant van de invoerlade. Het papier moet met de
afdrukzijde naar beneden liggen en de korte rand moet in de richting van de printer
wijzen.
4.
Schuif de kaarten zo ver mogelijk in de printer.
5.
Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de kaarten.
6.
Klap de uitvoerlade naar beneden.
Afdrukken
1.
Open het
Dialoogvenster Pagina-instelling
en kies de volgende instellingen:
Papierformaat
: Het papierformaat voor afdrukken zonder witrand dat
overeenkomt met het formaat van de briefkaart
Richting
: De juiste afdrukrichting
2.
Klik op
OK
.
3.
Open het
Dialoogvenster Print
.
4.
Selecteer het paneel
Papier/kwaliteit
en geef de volgende instellingen op:
Papiersoort
: De juiste soort mat papier of fotokaart
Kwaliteit
:
Standaard
of
Beste
5.
Als u een fotokaart afdrukt, kiest u het paneel
Foto verbeteren met HP Real Life-
technologieën
en schakelt u het selectievakje
Foto verbeteren
in.
6.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
Print
.
Opmerking
Zie
Bericht dat papier op is
voor Help bij het oplossing van het
probleem wanneer een bericht meldt dat het papier op is.
Hagaki-kaarten afdrukken
(alleen Japan)
Richtlijnen
Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: 30 hagaki-kaarten
Het afdrukken voorbereiden
1.
Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
2.
Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
Hoofdstuk 8
32
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices