HP DeskJet D4100 user manual download (Page 27 of 90)

Languages: Dutch
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 90
6.
Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
1
Kleine foto's
2
Grote foto's
7.
Klap de uitvoerlade naar beneden.
Afdrukken
1.
Open het
Dialoogvenster Pagina-instelling
.
2.
Kies de volgende instellingen:
Papierformaat
: Het juiste papierformaat
Richting
: De juiste richting
3.
Klik op
OK
.
4.
Open het
Dialoogvenster Print
.
5.
Selecteer het paneel
Papier/kwaliteit
en geef de volgende instellingen op:
Papiersoort
: Selecteer hier de juiste soort fotopapier
Kwaliteit
:
Beste
of
Maximum dpi
6.
Kies het paneel
Foto verbeteren met HP Real Life-technologieën
en schakel het
gewenste selectievakje
Foto verbeteren
in.
7.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
Print
.
Foto verbeteren met HP Real Life-technologieën
Met Foto verbeteren met HP Real Life-technologieën kunt u de kwaliteit van afgedrukte
foto's verbeteren.
In de meeste gevallen hoeft u de standaardafdrukinstelling
Basis
niet te wijzigen. Bij de
instelling Basis worden de beelden die u afdrukt scherper gemaakt en worden de kwaliteit
en helderheid verhoogd van beelden met een lage resolutie, zoals beelden die u van
internet hebt gedownload.
Help bij HP Photosmart software
25
Sample
This manual is suitable for devices