HP DeskJet D4100 user manual download (Page 22 of 90)

Languages: Dutch
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 90
Afdrukken via de voorste USB-poort
1.
Plaats fotopapier in de printer.
Klik op een van de volgende opties voor instructies over het plaatsen van fotopapier:
Foto's zonder rand afdrukken
Foto's afdrukken met rand
2.
Sluit uw camera of een ander apparaat met een USB-kabel aan op de voorste USB-
poort.
Het groene verbindingslampje moet branden. Zie
Info over de lampjes van de
voorste USB-poort
voor meer informatie.
3.
Zet de camera of het andere apparaat aan en schakel naar het overdragen van
foto's.
Raadpleeg de documentatie bij de camera of het apparaat als u niet weet hoe u
foto's moet overbrengen.
4.
Druk op de knop Photosmart Express op de printer om HP Photosmart Studio te
starten.
5.
Klik op
Importeren
in het venster HP Photosmart Studio.
Het venster Importeren wordt geopend.
6.
Kies een bestemmingsmap voor de foto's in het pop-upmenu
Download naar
.
7.
Kies de foto's die u van uw camera of ander apparaat wilt importeren.
8.
Als u de foto's van het apparaat wilt verwijderen nadat u deze hebt geïmporteerd,
selecteert u
Inhoud van de camera wissen na de overdracht
.
9.
Klik op
Importeren
.
Als u meer informatie wilt over het gebruik van HP Photosmart Studio, kunt u de Help bij
HP Photosmart Studio raadplegen.
Info over de lampjes van de voorste USB-poort
Aan de hand van de lampjes op de voorste USB-poort kunt u zien welk apparaat correct
is aangesloten en of de foto's worden overgedragen.
Wanneer de camera correct is aangesloten, gaat het verbindingslampje branden.
Het verbindingslampje knippert groen wanneer foto's worden overgedragen.
Als de camera niet is ingesteld op de juiste modus voor het overdragen van foto's,
knippert het foutlampje.
Hoofdstuk 6
20
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices