HP DeskJet D4100 user manual download (Page 2 of 90)

Languages: Dutch
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 90
© 2006 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
Kennisgeving van Hewlett-
Packard Company
De informatie in dit document kan
zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
Alle rechten voorbehouden.
Vermenigvuldiging, bewerking of
vertaling van dit materiaal is verboden
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Hewlett-Packard,
tenzij dit is toegestaan krachtens de
wetten op het auteursrecht.
De garantie voor HP producten en
services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende
producten en services. Niets in dit
document mag worden opgevat als
aanvullende garantiebepaling. HP kan
niet aansprakelijk worden gehouden
voor technische of redactionele fouten
of omissies in de verklaringen.
Handelsmerken
Apple, het Apple logo, ColorSync, het
ColorSync-logo, Finder, Mac,
Macintosh, MacOS, Powerbook, Power
Macintosh en Quickdraw zijn
handelsmerken van Apple Computer,
Inc. en zijn gedeponeerd in de VS en
andere landen.
TrueType is een handelsmerk in de VS
van Apple Computer, Inc.
Adobe, AdobeRGB en Acrobat zijn
handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated.
Termen en conventies
De volgende termen en conventies
worden in deze gebruikershandleiding
gebruikt.
Termen
Met de term
HP Deskjet
,
HP printer
of
printer
wordt verwezen naar de HP
Deskjet printer.
Let op en Waarschuwing
Let op
geeft aan dat het risico bestaat
dat de HP Deskjet printer of andere
apparatuur beschadigd kan raken.
Bijvoorbeeld:
Let op
Raak de
inktsproeiers of de koperen
contactpunten van de
printcartridge niet aan. Als u
deze onderdelen aanraakt,
kunnen de sproeiers verstopt
raken, kunnen problemen met
de inkt optreden of kunnen
zich problemen met de
elektrische verbindingen
voordoen.
Een
Waarschuwing
geeft aan dat er
gevaar voor uzelf of anderen bestaat.
Bijvoorbeeld:
Waarschuwing
Houd
nieuwe en gebruikte
printcartridges buiten het
bereik van kinderen.
Toegankelijkheid
Uw HP printer beschikt over een aantal
functies die het apparaat toegankelijker
maken voor mensen met een handicap.
Visueel
De printersoftware is via de
toegankelijkheidsopties en -functies
van Windows toegankelijk voor
slechtzienden of gebruikers met een
visuele handicap. Ook worden de
meeste technologische
hulpprogramma's zoals schermlezers,
braillelezers en spraak-naar-tekst
toepassingen ondersteund. Voor
gebruikers die kleurenblind zijn,
beschikken de gekleurde knoppen en
tabs in de software en op de HP printer
over tekstlabels en pictogrammen die
de vereiste actie aangeven.
Mobiliteit
Voor gebruikers met
mobiliteitsproblemen kunnen de
functies van de printersoftware worden
uitgevoerd via toetsenbordopdrachten.
De software ondersteunt ook
toegankelijkheidsopties van Windows
zoals Plaktoetsen, Schakeltoetsen,
Filtertoetsen en Muistoetsen. Ook
gebruikers met beperkte kracht en een
beperkt bereik kunnen de
printerkleppen, knoppen, papierladen
en papiergeleiders bedienen.
Ondersteuning
Voor meer informatie over de
toegankelijkheid van dit product en het
streven van HP om de toegankelijkheid
te optimaliseren kunt u terecht op de
website van HP:
www.hp.com/accessibility
.
Voor informatie over toegankelijkheid
binnen het besturingssysteem kunt u
terecht op de website van Apple op
www.apple.com/accessibility
.
Sample
This manual is suitable for devices