HP DeskJet D4100 user manual download (Page 14 of 90)

Languages: Dutch
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 90
Papiergeleider
Schuif de papiergeleider naar rechts of links als u op andere papierformaten afdrukt.
Uitvoerlade
Afgedrukte pagina’s worden in de uitvoerlade geplaatst.
1
Uitvoerlade
Klap de uitvoerlade omhoog om papier of ander afdrukmateriaal te plaatsen. Klap de
uitvoerlade omlaag als u gaat afdrukken.
Om te voorkomen dat het papier uit de uitvoerlade valt, moet u beide delen van het
verlengstuk van de uitvoerlade uittrekken. Als u in de modus Snel concept afdrukt, moet
u de verlengstukstop van de lade uitklappen.
Hoofdstuk 3
12
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices