HP DeskJet D4100 user manual download (Page 10 of 90)

Languages: Dutch
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 90
1
Aan/uit-knop en -lampje
Het Aan/uit-lampje knippert als de printer bezig is.
Let op
Schakel de printer altijd met de Aan/uit-knop uit. Het gebruik van een
stekkerdoos, stroomstootbeveiliging of muurschakelaar om de printer aan en uit
te zetten kan storingen veroorzaken.
Knop Afdrukken annuleren
De printer heeft ook een knop Afdrukken annuleren.
1
Knop Afdrukken annuleren
Als u op de knop Afdrukken annuleren drukt, wordt de huidige afdruktaak geannuleerd.
Knop en lampje Doorgaan
Het lampje Doorgaan knippert, als u iets moet doen, bijvoorbeeld papier plaatsen of een
papierstoring verhelpen. Als het probleem is opgelost, drukt u op de knop Doorgaan om
verder te gaan met afdrukken.
Hoofdstuk 3
8
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices