HP DeskJet D4100 user manual download (Page 93 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 93 of 104
Zie
Updates voor de printersoftware downloaden
voor informatie over het bijwerken van
de printersoftware.
Computer voldoet niet aan de systeemvereisten
Als uw computer onvoldoende RAM of onvoldoende vrije ruimte op de vaste schijf heeft,
neemt de verwerking door de printer meer tijd in beslag.
1.
Controleer of de ruimte op de vaste schijf, de RAM en de processorsnelheid
overeenkomen met de systeemvereisten.
De systeemvereisten staan vermeld in de naslaggids die bij de printer is geleverd.
2.
Maak ruimte vrij op de vaste schijf door ongewenste bestanden te verwijderen.
Als zich problemen blijven voordoen
Als zich problemen blijven voordoen nadat u de onderwerpen voor het oplossen van
problemen hebt doorgenomen, schakelt u de computer uit en start u deze vervolgens
opnieuw op.
Als u hierna nog vragen hebt, bezoekt u de technische ondersteuning van HP op
www.hp.com/support
.
Zie
HP Ondersteuning
voor informatie over het ondersteuningsproces.
Help bij HP Photosmart software
91
Sample
This manual is suitable for devices