HP DeskJet D4100 user manual download (Page 92 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 92 of 104
De printer bevat de juiste printcartridges voor de printer en deze zijn correct
geïnstalleerd.
Zie
Printcartridges
en
Installatie-instructies
voor meer informatie.
Het is mogelijk dat de printer is opgehouden met afdrukken.
Zie
Printer is opgehouden met afdrukken
voor meer informatie over het verhelpen
van het probleem.
Beide lampjes knipperen
De printer moet mogelijk opnieuw worden opgestart.
1.
Druk op de
Aan/uit
-knop om de printer uit te schakelen en druk nogmaals op de
Aan/uit
-knop om de printer opnieuw te starten.
Ga naar stap 2 als de lampjes blijven knipperen.
2.
Druk op de
Aan/uit
-knop om de printer uit te zetten.
3.
Verwijder het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
4.
Sluit het netsnoer van de printer weer op het stopcontact aan.
5.
Druk op de
Aan/uit
-knop om de printer aan te zetten.
Lampjes van de voorste USB-poort knipperen
Als de lampjes van de voorste US-poort knipperen,
volgt u deze instructies
.
Documenten worden langzaam afgedrukt
Er zijn meerdere softwareprogramma's geopend
De computer heeft niet voldoende bronnen om de printer op optimale snelheid te kunnen
laten werken.
Als u de snelheid van de printer wilt verhogen, sluit u alle overbodige
softwareprogramma's af.
Complexe documenten, illustraties of foto's worden afgedrukt
Documenten die illustraties of foto's bevatten, worden langzamer afgedrukt dan
tekstdocumenten.
Afdrukmodus Beste of Maximum dpi is geselecteerd
De printer drukt langzamer af als Beste of Maximum dpi als afdrukkwaliteit is
geselecteerd. Om de afdruksnelheid te vergroten moet u een andere modus voor
afdrukkwaliteit kiezen.
Printer staat in de modus Inkt-backup
Het is mogelijk dat de printer langzamer afdrukt als deze zich in de modus Inkt-backup
bevindt. Zie
Modus Inkt-backup
voor meer informatie.
Als u de afdruksnelheid wilt verhogen, gebruikt u twee printcartridges in de printer.
Printersoftware moet worden bijgewerkt
Het is mogelijk dat de printersoftware is verouderd.
Hoofdstuk 12
90
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices