HP DeskJet D4100 user manual download (Page 90 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 90 of 104
Bericht "Er is een fout opgetreden bij het schrijven naar USB-poort"
De printer ontvangt mogelijk geen correcte gegevens van een ander USB-apparaat of
een USB-hub. Sluit de printer direct op de USB-poort van de computer aan.
Bericht “Er kan geen bidirectonele verbinding tot stand worden gebracht" of
“Printer reageert niet”
De printer kan mogelijk niet met de computer communiceren als de USB-kabel te lang
is.
Als u dit foutbericht ontvangt, dient u ervoor te zorgen dat de USB-kabel niet langer is
dan 3 meter.
Opmerking
Gebruik voor de beste afdrukprestaties een USB 2.0-compatibele
kabel.
Printerlampjes branden of knipperen
Wat het knipperende lampje betekent
Aan/uit-lampje knippert
Doorgaan-lampje knippert
Beide lampjes knipperen
Lampjes van de voorste USB-poort knipperen
Wat het knipperende lampje betekent
De printerlampjes geven de status van de printer aan.
1
Aan/uit-lampje
2
Doorgaan-lampje
Hoofdstuk 12
88
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices