HP DeskJet D4100 user manual download (Page 72 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 104
menu
Bestand
of in de map Printers in het Configuratiescherm, probeert u de
printersoftware opnieuw te installeren.
De printersoftware opnieuw installeren
1.
Sluit alle antivirusprogramma's of andere programma's af die momenteel op de
computer actief zijn.
Opmerking
Volg de instructies van de betreffende fabrikant voor het
afsluiten van een antivirusprogramma.
2.
Verwijder de printersoftware van de computer:
a.
Plaats de cd met printersoftware in het cd-romstation en volg de aanwijzingen
op het scherm.
Opmerking
Als het installatieprogramma niet automatisch start, klikt u
op de letter van het cd-romstation in Windows Verkenner en dubbelklikt
u op het bestand setup.exe. Dubbelklik bijvoorbeeld op D:\setup.exe.
b.
Klik op
Alles verwijderen
wanneer dat wordt aangegeven.
3.
Installeer de printersoftware opnieuw:
a.
Plaats de cd-rom met printersoftware in het cd-romstation.
b.
Volg de aanwijzigen op het scherm om de installatie te voltooien.
4.
Start het antivirusprogramma opnieuw.
De printer drukt niet af
Controleer het volgende
De printerlampjes controleren
De printerkabelaansluiting controleren
Taken uit de afdrukwachtrij verwijderen
Als de printer nog steeds niet afdrukt
Controleer het volgende
Controleer de volgende omstandigheden als de printer niet afdrukt:
Is de printer aangesloten op een stopcontact?
Zitten de kabels goed vast?
Staat de printer aan?
De printer bevat de juiste printcartridges voor de printer en deze zijn correct
geïnstalleerd.
Zie
Printcartridges
en
Installatie-instructies
voor meer informatie.
Is papier of ander afdrukmateriaal correct in de papierlade geladen?
Is de kap van de printer gesloten?
Is de achterklep bevestigd?
De printerlampjes controleren
De printerlampjes geven de printerstatus weer en waarschuwen u voor een eventueel
probleem.
Zie
Printerlampjes branden of knipperen
voor meer informatie.
Hoofdstuk 12
70
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices