HP DeskJet D4100 user manual download (Page 71 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 104
5.
Klik op
Annuleren
en start dan de computer opnieuw op.
6.
Schakel de printer uit en koppel de USB-kabel en het netsnoer los.
7.
Sluit alle antivirusprogramma's of andere programma's af die momenteel op de
computer actief zijn.
Opmerking
Volg de instructies van de betreffende fabrikant voor het
afsluiten van een antivirusprogramma.
8.
Installeer de printersoftware opnieuw:
a.
Plaats de cd-rom met printersoftware in het cd-romstation.
b.
Volg de aanwijzingen op het scherm. Wanneer het installatieprogramma dit
aangeeft, sluit u de USB-kabel en het netsnoer aan op de printer, en zet u de
printer aan.
Opmerking
Sluit de USB-kabel niet aan voordat u daarom wordt
gevraagd.
c.
Volg de aanwijzigen op het scherm om de installatie te voltooien.
9.
Start het antivirusprogramma opnieuw.
Bericht "Onbekend apparaat" verschijnt
Tijdens het installeren kan het bericht “Onbekend apparaat” worden weergegeven
wanneer u een USB-kabel aansluit tussen de printer en de computer. Een mogelijke
oorzaak hiervoor kan een defecte USB-kabel zijn.
Opmerking
Dit is geen probleem als u Windows 2000 gebruikt. Als u Windows
2000 gebruikt wanneer dit bericht verschijnt, kunt u doorgaan met de software-
installatie.
Het probleem verhelpen
1.
Koppel de USB-kabel los van de printer.
2.
Koppel het netsnoer los van de printer.
3.
Wacht ongeveer 30 seconden.
4.
Sluit het netsnoer weer aan op de printer.
5.
Sluit de USB-kabel opnieuw aan op de printer.
6.
Als het bericht “Onbekend apparaat” nog steeds wordt weergegeven, vervangt u de
USB-kabel.
Printernaam verschijnt niet
Als het lijkt alsof de printersoftware op de juiste manier is geïnstalleerd, maar de naam
van de printer niet verschijnt in de lijst met printers wanneer u op
Afdrukken
klikt in het
Help bij HP Photosmart software
69
Sample
This manual is suitable for devices