HP DeskJet D4100 user manual download (Page 54 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 104
Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Functies
.
3.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst
Pagina’s per vel
het aantal pagina’s dat u op elk
vel papier wilt laten verschijnen.
4.
Selecteer een lay-out voor de pagina's in de vervolgkeuzelijst
Paginavolgorde
.
Een voorbeeld van de paginavolgorde wordt boven aan het tabblad Functies
weergegeven.
5.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Het formaat van een document wijzigen
Gebruik de printersoftware om een document dat voor een bepaald papierformaat is
opgemaakt, op een ander papierformaat af te drukken. U gebruik deze functie
bijvoorbeeld wanneer u niet over het juiste papierformaat beschikt.
Wanneer u bijvoorbeeld een document hebt dat is opgemaakt voor papier van Letter-
formaat, en u hebt geen papier van dit formaat, kunt u het document afdrukken op een
ander papierformaat.
Het formaat van een document wijzigen voor een ander papierformaat
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Functies
.
3.
Klik op
Aanpassen aan papierformaat
en selecteer het doelpapierformaat in de
vervolgkeuzelijst.
Dit is het formaat van het papier waarop u afdrukt, niet het formaat waarvoor het
document is opgemaakt.
4.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Afdrukvoorbeeld
Gebruik de functie Afdrukvoorbeeld om een afdruk op uw computer te bekijken voordat
u een document gaat afdrukken. Als de afdruk er niet goed uitziet, annuleert u de
afdruktaak en past u de afdrukinstellingen aan.
Een voorbeeld van een documentafdruk bekijken
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Functies
of op het tabblad
Kleur
.
3.
Schakel het selectievakje
Voorbeeld weergeven voor afdrukken
in.
4.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Voordat het document wordt afgedrukt, verschijnt een afdrukvoorbeeld.
5.
Voer een van de volgende handelingen uit:
Klik op
OK
om het document af te drukken.
Klik op
Annuleren
om de afdruktaak te annuleren. Breng de gewenste
wijzigingen aan en druk het document af wanneer het afdrukvoorbeeld naar
wens is.
Hoofdstuk 9
52
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices