HP DeskJet D4100 user manual download (Page 53 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 104
De paginavolgorde instellen
De paginavolgorde bepaalt de volgorde waarin documenten met meerdere pagina's
worden afgedrukt.
De paginavolgorde instellen
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Geavanceerd
.
3.
Klik op
Documentopties
en vervolgens op
Layout-opties
.
4.
Klik op een van de volgende opties van
Paginavolgorde
:
Van voren naar achteren
: drukt de eerste pagina van het document als laatste
af. Deze instelling bespaart tijd omdat u de afgedrukte pagina's niet hoeft te
rangschikken. Dit is een geschikte instelling voor de meeste afdruktaken.
Van achteren naar voren
: drukt de laatste pagina van het document als laatste
af.
5.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Een aangepast papierformaat instellen
Gebruik het dialoogvenster
Aangepast papierformaat
als u wilt afdrukken op een
speciaal papierformaat.
Opmerking
Deze functie is niet voor alle papiersoorten beschikbaar.
Een aangepast papierformaat definiëren
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Functies
.
3.
Selecteer een
Aangepast
in de vervolgkeuzelijst
Formaat
.
Het dialoogvenster Aangepast papierformaat wordt weergegeven.
4.
Typ een naam voor het aangepaste papierformaat in het vak
Naam
.
5.
Typ de afmetingen van het aangepaste papierformaat in de vakken
Breedte
en
Lengte
.
De minimale en maximale afmetingen staan onder Breedte en Lengte.
6.
Klik op de maateenheid:
Inches
of
Millimeters
.
7.
Klik op
Opslaan
om het aangepaste papierformaat op te slaan.
8.
Klik op
OK
om het dialoogvenster
Aangepast papierformaat
af te sluiten.
9.
Als u het aangepaste papierformaat wilt gebruiken, selecteert u de naam ervan in
de vervolgkeuzelijst
Formaat
.
Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken
De printersoftware biedt u de mogelijkheid verschillende pagina’s van een document op
één vel papier af te drukken. De printersoftware vergroot/verkleint de documenttekst en
-afbeeldingen automatisch, zodat deze op de afgedrukte pagina passen.
Help bij HP Photosmart software
51
Sample
This manual is suitable for devices