HP DeskJet D4100 user manual download (Page 50 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 104
Als u bijvoorbeeld vaak op transparanten afdrukt, kunt u een snelkoppeling maken door
de snelkoppeling Presentatie afdrukken te selecteren, de papiersoort te wijzigen in HP
Premium Inkjet Transparanten en de gewijzigde snelkoppeling onder een andere naam
op te slaan; bijvoorbeeld Presentaties op transparanten. Wanneer u de snelkoppeling
hebt gemaakt, hoeft u deze alleen maar te selecteren wanneer u op transparanten wilt
afdrukken, in plaats van telkens de afdrukinstellingen te moeten wijzigen.
Een afdruksnelkoppeling maken
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Snel afdrukopties instellen
.
3.
Klik in de lijst
Snel afdrukopties instellen
op een snelkoppeling.
De afdrukinstellingen voor de geselecteerde snelkoppeling worden weergegeven.
4.
Wijzig de afdrukinstellingen in de waarden die u in de nieuwe snelkoppeling wilt
hebben.
5.
Typ in het vak
Voer nieuwe naam voor snelinstelling in
een naam voor de nieuwe
snelkoppeling en klik op
Opslaan
.
De snelkoppeling wordt aan de lijst toegevoegd.
Een afdruksnelkoppeling verwijderen
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Snel afdrukopties instellen
.
3.
Klik in de lijst
Snel afdrukopties instellen
op de snelkoppeling die u wilt
verwijderen.
4.
Klik op
Wis
.
De snelkoppeling wordt uit de lijst verwijderd.
Opmerking
Alleen de snelkoppelingen die u zelf hebt gemaakt, kunnen worden
verwijderd. De oorspronkelijke snelkoppelingen van HP kunnen niet worden
verwijderd.
Snel/besparend afdrukken
Gebruik Snel/besparend afdrukken om snel afdrukken van conceptkwaliteit te maken.
Snel/besparend afdrukken gebruiken
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Snel afdrukopties instellen
.
3.
Klik in de lijst
Snel afdrukopties instellen
op
Snel/besparend afdrukken
.
4.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Algemeen standaard afdrukken
Gebruik Algemeen standaard afdrukken om snel documenten af te drukken.
Documenten
E-mail
Hoofdstuk 9
48
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices