HP DeskJet D4100 user manual download (Page 46 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 104
6.
Laad op de hieronder getoonde wijze de afgedrukte pagina's opnieuw in de
papierlade wanneer daarom wordt gevraagd.
7.
Klik op
Doorgaan
om het afdrukken van de brochure te voltooien.
Gebruik de
Helpfunctie Wat is dit?
voor meer informatie over de functies in het
dialoogvenster Eigenschappen voor printer.
Posters afdrukken
Richtlijnen
Voor het maken van een poster worden gedeelten van de poster op afzonderlijke
vellen papier gerangschikt, zodat u deze aan elkaar kunt plakken. Nadat de
onderdelen van een poster zijn afgedrukt, snijdt u de randen van de vellen af en
plakt u de vellen aan elkaar.
Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: 100 vel papier.
Het afdrukken voorbereiden
1.
Til de uitvoerlade omhoog.
2.
Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
3.
Plaats het gewone papier tegen de rechterkant van de invoerlade. De zijde waarop
u wilt afdrukken moet naar beneden wijzen.
4.
Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
Hoofdstuk 8
44
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices