HP DeskJet D4100 user manual download (Page 35 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 104
5.
Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
6.
Klap de uitvoerlade naar beneden.
Afdrukken
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Snel afdrukopties instellen
.
3.
Klik op
Algemeen standaard afdrukken
in de lijst
Snel afdrukopties instellen
en
geef de volgende afdrukinstellingen op:
Papiersoort
:
Gewoon papier
Papierformaat
: een geschikt papierformaat
4.
Selecteer de volgende afdrukinstellingen:
Afdrukkwaliteit
als u een andere afdrukkwaliteit wilt dan Normaal.
Dubbelzijdig afdrukken
als u op beide zijden van het papier wilt afdrukken
Zie
Dubbelzijdig afdrukken
voor meer informatie.
5.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Gebruik de
Helpfunctie Wat is dit?
voor meer informatie over de functies in het
dialoogvenster Eigenschappen voor printer.
Brieven afdrukken
Richtlijnen
Zie
enveloppen
voor informatie over het afdrukken van een envelop voor uw brief.
Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: 100 vel papier.
Het afdrukken voorbereiden
1.
Til de uitvoerlade omhoog.
2.
Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
3.
Plaats het gewone papier tegen de rechterkant van de invoerlade. De zijde waarop
u wilt afdrukken moet naar beneden wijzen.
Opmerking
Als u briefhoofdpapier gebruikt, moet het briefhoofd omlaag
wijzen en naar voren, in de richting van de printer.
4.
Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
Help bij HP Photosmart software
33
Sample
This manual is suitable for devices