HP DeskJet D4100 user manual download (Page 34 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 104
5.
Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
6.
Klap de uitvoerlade naar beneden.
Afdrukken
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Snel afdrukopties instellen
.
3.
Klik in de lijst
Snel afdrukopties instellen
op
Algemeen standaard afdrukken
of
Snel/besparend afdrukken
en geef de volgende afdrukinstellingen op:
Papiersoort
:
Gewoon papier
Papierformaat
: een geschikt papierformaat
4.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Gebruik de
Helpfunctie Wat is dit?
voor meer informatie over de functies in het
dialoogvenster Eigenschappen voor printer.
Documenten afdrukken
Richtlijnen
Gebruik
Snel/besparend afdrukken
voor conceptdocumenten.
Bespaar papier met
dubbelzijdig afdrukken
.
Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: 100 vel papier.
Het afdrukken voorbereiden
1.
Til de uitvoerlade omhoog.
2.
Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
3.
Plaats het gewone papier tegen de rechterkant van de invoerlade. De zijde waarop
u wilt afdrukken moet naar beneden wijzen.
4.
Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
Opmerking
Afhankelijk van het papierformaat, steekt het papier mogelijk
buiten de rand van de lade.
Hoofdstuk 8
32
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices