HP DeskJet D4100 user manual download (Page 29 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 104
4.
Klik op
Foto afdrukken met witte rand
in de lijst
Snel afdrukopties instellen
en
selecteer de volgende opties:
Afdrukkwaliteit
:
Normaal
of
Beste
.
Opmerking
Voor een optimale dpi-kwaliteit gaat u naar het tabblad
Functies
en klikt u op
Maximum dpi
in de vervolgkeuzelijst
Afdrukkwaliteit
.
Papiersoort
: Een geschikte soort fotopapier
Papierformaat
: Een geschikt formaat fotopapier
Afdrukstand
:
Staand
of
Liggend
5.
Wijzig, indien nodig, de instellingen van
Foto verbeteren met HP Real Life-
technologieën
.
6.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Gebruik de
Helpfunctie Wat is dit?
voor meer informatie over de functies in het
dialoogvenster Eigenschappen voor printer.
Foto verbeteren met HP Real Life-technologieën
Met Foto verbeteren met HP Real Life-technologieën kunt u de kwaliteit van afgedrukte
foto's verbeteren.
In de meeste gevallen hoeft u de standaardafdrukinstelling
Basis
niet te wijzigen. Bij de
instelling Basis worden de beelden die u afdrukt scherper gemaakt en worden de kwaliteit
en helderheid verhoogd van beelden met een lage resolutie, zoals beelden die u van
internet hebt gedownload.
U kunt de instelling wijzigen in
Volledig
als de beelden die u wilt afdrukken onder- of
overbelicht zijn, donkere vlakken of rode ogen bevatten of kleuren hebben die er flets
uitzien.
U kunt Foto verbeteren ook instellen op
Uit
als u het beeld handmatig wilt bewerken in
een softwareprogramma, bijvoorbeeld HP Photosmart-software.
De instelling voor Foto verbeteren van HP Real Life-technologieën wijzigen
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Functies
.
3.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst
Foto verbeteren
van HP Real Life-technologieën
de juiste instelling voor de foto die u wilt afdrukken.
Fotoprintcartridge
De printcartridge levert in combinatie met de driekleurenprintcartridge nagenoeg
korrelvrije foto's. Daarnaast zorgt de printcartridge ervoor dat foto's die op HP Premium
Fotopapier worden afgedrukt, zo min mogelijk vervagen.
Help bij HP Photosmart software
27
Sample
This manual is suitable for devices