HP DeskJet D4100 user manual download (Page 28 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 104
Het afdrukken voorbereiden
1.
Til de uitvoerlade omhoog.
2.
Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
3.
Controleer of het fotopapier vlak ligt.
4.
Plaats het fotopapier tegen de rechterkant van de invoerlade. De zijde waarop u wilt
afdrukken moet naar beneden gericht zijn en de korte rand moet naar de printer
gericht zijn.
Opmerking
Sommige papierformaten kunnen buiten de rand van de
invoerlade uitsteken.
5.
Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
6.
Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
1
Kleine foto's
2
Grote foto's
7.
Klap de uitvoerlade naar beneden.
Afdrukken
Opmerking
Als uw softwareprogramma beschikt over een functie voor het
afdrukken van foto's, volgt u de instructies van het programma op. Anders volgt
u deze instructies op.
1.
Open de foto in een softwareprogramma waarin u kunt bewerken, zoals
HP Photosmart-software.
2.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
3.
Klik op het tabblad
Snel afdrukopties instellen
.
Hoofdstuk 7
26
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices