HP DeskJet D4100 user manual download (Page 23 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 104
Afdrukken via de voorste USB-poort
1.
Plaats fotopapier in de printer.
Klik op een van de volgende opties voor instructies over het plaatsen van fotopapier:
Foto's zonder rand afdrukken
Foto's afdrukken met rand
2.
Sluit uw camera of een ander apparaat met een USB-kabel aan op de voorste USB-
poort.
Het groene verbindingslampje moet branden. Zie
Info over de lampjes van de
voorste USB-poort
voor meer informatie.
3.
Zet de camera of het andere apparaat aan en schakel naar het overdragen van
foto's.
Raadpleeg de documentatie bij de camera of het apparaat als u niet weet hoe u
foto's moet overbrengen.
4.
Start de HP Photosmart-software.
Als u een digitale camera van HP hebt aangesloten op de voorste USB-poort, start
de HP Photosmart-software automatisch.
Als u een andere digitale camera dan een van HP of een ander apparaat hebt
aangesloten, drukt u op de knop Photosmart Express op de printer.
5.
Voordat u foto's afdrukt, moet u deze naar de vaste schijf van de computer
overbrengen. Voer een van de volgende handelingen uit:
Als de foto's boven aan het dialoogvenster van de HP Photosmart-software
worden weergegeven, klikt u op
Opslaan
en volgt u de instructies op het scherm
op.
Als de foto's niet boven aan het dialoogvenster van de HP Photosmart-software
worden weergegeven, klikt u op
Bladeren naar foto's
. Volg de aanwijzigen op
het scherm om de foto's te zoeken. Klik op
Opslaan
en volg de instructies op
het scherm op.
Wanneer de bestanden zijn overgebracht, wordt het dialoogvenster van de
HP Photosmart-software weergegeven.
6.
Klik op
Afdrukken
en volg de instructies op het scherm op.
Zie de Help bij HP Photosmart software voor meer informatie over de HP Photosmart-
software.
Info over de lampjes van de voorste USB-poort
Aan de hand van de lampjes op de voorste USB-poort kunt u zien welk apparaat correct
is aangesloten en of de foto's worden overgedragen.
Wanneer de camera correct is aangesloten, gaat het verbindingslampje branden.
Het verbindingslampje knippert groen wanneer foto's worden overgedragen.
Als de camera niet is ingesteld op de juiste modus voor het overdragen van foto's,
knippert het foutlampje.
Help bij HP Photosmart software
21
Sample
This manual is suitable for devices