HP DeskJet D4100 user manual download (Page 21 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 104
5
Afdrukken met behulp van de
knop Photosmart Express
Gebruik de knop Photosmart Express om snel foto's af te drukken.
Info over de knop Photosmart Express
Info over de HP Photosmart Express-software
Info over de knop Photosmart Express
De knop Photosmart Express bevindt zich op het bedieningspaneel van de printer.
Wanneer u op de knop drukt, wordt de HP Photosmart Express-software geopend op
uw computer.
Met de HP Photosmart Express-software kunt u snel en gemakkelijk afdrukken maken
van uw foto's of online afdrukken aanschaffen. De software biedt ook toegang tot andere
elementaire functies van de HP beeldbewerkingssoftware, zoals het opslaan, weergeven
en delen van uw foto's.
1
Knop Photosmart Express
Info over de HP Photosmart Express-software
Met de HP Photosmart Express software kunt u snel en gemakkelijk afdrukken maken
van uw foto's of online afdrukken aanschaffen. De software biedt ook toegang tot andere
elementaire functies van de HP beeldbewerkingssoftware, zoals het opslaan, weergeven
en delen van uw foto's.
Opmerking
Als de HP Photosmart Express-software niet op uw computer is
geïnstalleerd, verschijnt een bericht wanneer u op de knop Photosmart Express
drukt. Zie
HP Photosmart Express-software is niet geïnstalleerd
voor meer
informatie.
Help bij HP Photosmart software
19
Sample
This manual is suitable for devices