HP DeskJet D4100 user manual download (Page 93 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 93 of 104
Documenten worden langzaam afgedrukt
Er zijn meerdere softwareprogramma's geopend
De computer heeft niet voldoende bronnen om de printer op optimale snelheid te kunnen
laten werken.
Als u de snelheid van de printer wilt verhogen, sluit u alle overbodige
softwareprogramma's af.
Complexe documenten, illustraties of foto's worden afgedrukt
Documenten die illustraties of foto's bevatten, worden langzamer afgedrukt dan
tekstdocumenten.
Afdrukmodus Beste of Maximum dpi is geselecteerd
De printer drukt langzamer af als Beste of Maximum dpi als afdrukkwaliteit is
geselecteerd. Om de afdruksnelheid te vergroten moet u een andere modus voor
afdrukkwaliteit kiezen.
Printer staat in de modus Inkt-backup
Het is mogelijk dat de printer langzamer afdrukt als deze zich in de modus Inkt-backup
bevindt. Zie
Modus Inkt-backup
voor meer informatie.
Als u de afdruksnelheid wilt verhogen, gebruikt u twee printcartridges in de printer.
Printersoftware moet worden bijgewerkt
Het is mogelijk dat de printersoftware is verouderd.
Zie
Updates voor de printersoftware downloaden
voor informatie over het bijwerken van
de printersoftware.
Computer voldoet niet aan de systeemvereisten
Als uw computer onvoldoende RAM of onvoldoende vrije ruimte op de vaste schijf heeft,
neemt de verwerking door de printer meer tijd in beslag.
1.
Controleer of de ruimte op de vaste schijf, de RAM en de processorsnelheid
overeenkomen met de systeemvereisten.
De systeemvereisten staan vermeld in de naslaggids die bij de printer is geleverd.
2.
Maak ruimte vrij op de vaste schijf door ongewenste bestanden te verwijderen.
Als zich problemen blijven voordoen
Als zich problemen blijven voordoen nadat u de onderwerpen voor het oplossen van
problemen hebt doorgenomen, schakelt u de computer uit en start u deze vervolgens
opnieuw op.
Als u hierna nog vragen hebt, bezoekt u de technische ondersteuning van HP op
www.hp.com/support
.
Zie
HP Ondersteuning
voor informatie over het ondersteuningsproces.
Help bij HP Photosmart software
91
Sample
This manual is suitable for devices