HP DeskJet D4100 user manual download (Page 92 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 92 of 104
Doorgaan-lampje knippert
1
Doorgaan-lampje
Als het Doorgaan-lampje knippert, controleert u of er sprake is van de volgende situaties:
De printer bevat mogelijk geen papier meer.
Plaats papier in de invoerlade en druk op de knop
Doorgaan
.
Er is mogelijk een papierstoring.
Zie
Papierstoring
voor informatie over het verhelpen van een papierstoring.
De printer bevat de juiste printcartridges voor de printer en deze zijn correct
geïnstalleerd.
Zie
Printcartridges
en
Installatie-instructies
voor meer informatie.
Het is mogelijk dat de printer is opgehouden met afdrukken.
Zie
Printer is opgehouden met afdrukken
voor meer informatie over het verhelpen
van het probleem.
Beide lampjes knipperen
De printer moet mogelijk opnieuw worden opgestart.
1.
Druk op de
Aan/uit
-knop om de printer uit te schakelen en druk nogmaals op de
Aan/uit
-knop om de printer opnieuw te starten.
Ga naar stap 2 als de lampjes blijven knipperen.
2.
Druk op de
Aan/uit
-knop om de printer uit te zetten.
3.
Verwijder het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
4.
Sluit het netsnoer van de printer weer op het stopcontact aan.
5.
Druk op de
Aan/uit
-knop om de printer aan te zetten.
Lampjes van de voorste USB-poort knipperen
Als de lampjes van de voorste US-poort knipperen,
volgt u deze instructies
.
Hoofdstuk 12
90
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices