HP DeskJet D4100 user manual download (Page 90 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 90 of 104
Bericht "Er is een fout opgetreden bij het schrijven naar USB-poort"
De printer ontvangt mogelijk geen correcte gegevens van een ander USB-apparaat of
een USB-hub. Sluit de printer direct op de USB-poort van de computer aan.
Bericht “Er kan geen bidirectonele verbinding tot stand worden gebracht" of
“Printer reageert niet”
De printer kan mogelijk niet met de computer communiceren als de USB-kabel te lang
is.
Als u dit foutbericht ontvangt, dient u ervoor te zorgen dat de USB-kabel niet langer is
dan 3 meter.
Opmerking
Gebruik voor de beste afdrukprestaties een USB 2.0-compatibele
kabel.
Algemene beschermingsfout
Een algemene beschermingsfout (General Protection Fault, GPF) is een foutbericht van
Microsoft Windows dat verschijnt wanneer een softwareprogramma of een apparaat,
zoals een printer, een bewerking uitvoert die door Windows als een probleem wordt
gezien.
Een GPF kan verschillende oorzaken hebben. Probeer de volgende oplossingen:
1.
Start de computer opnieuw op en probeer opnieuw af te drukken.
2.
Gebruik andere instellingen of opties.
3.
Als het probleem nog steeds optreedt:
Gebruik een ander programma, indien mogelijk.
Controleer of bij de leverancier van het programma een update beschikbaar is.
Controleer of uw computer voldoende RAM en ruimte op de harde schijf heeft.
Verwijder de tijdelijke bestanden van uw computer.
Als u problemen blijft ondervinden, bezoekt u de technische ondersteuning van HP op
www.hp.com/support
.
Printerlampjes branden of knipperen
Wat het knipperende lampje betekent
Aan/uit-lampje knippert
Doorgaan-lampje knippert
Beide lampjes knipperen
Lampjes van de voorste USB-poort knipperen
Wat het knipperende lampje betekent
De printerlampjes geven de status van de printer aan.
Hoofdstuk 12
88
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices