HP DeskJet D4100 user manual download (Page 76 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 104
Papiergewicht
Papier is mogelijk op onjuiste wijze geladen
Papiergewicht
Er kan op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer het papier een lager
gewicht heeft dan het vereiste
papiergewicht
. Gebruik papier dat voldoet aan de
geadviseerde specificaties.
Papier is mogelijk op onjuiste wijze geladen
De printer kan op meerdere vellen tegelijk afdrukken als het papier te ver in de printer is
geplaatst of als de papiergeleider niet goed tegen het papier aan zit. Plaats het papier
opnieuw in de papierlade en druk tegen het papier tot u weerstand voelt. Schuif
vervolgens de papiergeleider stevig tegen de stapel papier aan.
Er kan ook op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer de printer
verschillende papiersoorten bevat. De printer kan bijvoorbeeld zowel fotopapier als
gewoon papier bevatten. Verwijder het papier uit de papierlade en plaats alleen het type
papier dat geschikt is voor het document dat u afdrukt.
Printer is opgehouden met afdrukken
Als de printer tijdens een afdruktaak ophoudt met afdrukken, drukt u op de knop
Doorgaan. Als het afdrukken niet wordt hervat, opent u de printerkap en haalt u
vervolgens het netsnoer uit de achterkant van de printer.
Let op
Controleer eerst of er losse of kapotte onderdelen in de printer zitten. Als
dit het geval is, gaat u naar
www.hp.com/support
.
Als de printer geen losse of kapotte onderdelen bevat, volgt u deze stappen op:
1.
Verwijder eventuele belemmeringen, zoals verpakkingstape of -materialen, die
voorkomen dat de printcartridges heen en weer kunnen schuiven.
2.
Controleer of de printcartridges stevig in de printcartridgehouder zijn geïnstalleerd.
Zie
Installatie-instructies
voor meer informatie.
3.
Controleer of de driekleurenprintcartridge aan de linkerkant van de houder is
geïnstalleerd en de fotoprintcartridge aan de rechterkant van de houder is
geïnstalleerd.
4.
Controleer of de printer vastgelopen papier bevat en verwijder dit.
Zie
Papierstoring
voor meer informatie.
5.
Trek de printerkap naar beneden.
6.
Sluit het netsnoer weer op de achterzijde van de printer aan en zet de printer aan.
Als het lampje Doorgaan niet knippert,gaat u door met het afdrukken van het
document.
Als het lampje Doorgaan knippert, drukt u op de knop
Doorgaan
.
Als het lampje blijft knipperen, voert u de stappen opnieuw uit.
Problemen met printcartridges
Onjuiste printcartridge
Printcartridge is defect of niet correct geïnstalleerd
Hoofdstuk 12
74
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices