HP DeskJet D4100 user manual download (Page 75 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 104
Opmerking
Als er regelmatig papierstoringen optreden, moet u zwaarder
papier gebruiken. Zie
Printerspecificaties
voor papiergewichtspecificaties.
Papierproblemen
Printer voert geen papier in
Printer werpt papier uit
Bericht dat papier op is
De printer drukt meerdere vellen tegelijk af
Printer voert geen papier in
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
Verminder de hoeveelheid papier in de invoerlade.
Verwijder het papier uit de invoerlade en plaats het opnieuw.
Gebruik een andere papiersoort.
Printer werpt papier uit
Als de printer het papier uitwerpt, kunt u een van de volgende oplossingen proberen:
Controleer of de beschermende kunststof tape van de printcartridges is verwijderd.
Als u een document zonder rand afdrukt, terwijl het Doorgaan-lampje knippert,
probeert u wellicht een document zonder rand af te drukken terwijl alleen de zwarte
printcartridge is geïnstalleerd. Als u een document zonder rand afdrukt, moeten altijd
een driekleurenprintcartridge en zwarte printcartridge of fotoprintcartridge zijn
geïnstalleerd.
Bericht dat papier op is
Volg de instructies op voor de betreffende conditie.
Als de invoerlade papier bevat
Als de invoerlade leeg is
Als de invoerlade papier bevat
1.
Controleer het volgende:
De invoerlade bevat voldoende papier (ten minste tien vellen).
De invoerlade is niet te vol.
De papierstapel raakt de achterkant van de invoerlade.
2.
Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
3.
Druk op de knop
Doorgaan
om door te gaan met afdrukken.
Als de invoerlade leeg is
1.
Laad papier in de lade.
2.
Druk op de knop
Doorgaan
om door te gaan met afdrukken.
De printer drukt meerdere vellen tegelijk af
Controleer het volgende als de printer meedere vellen in één keer afdrukt:
Help bij HP Photosmart software
73
Sample
This manual is suitable for devices