HP DeskJet D4100 user manual download (Page 74 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 104
Papierstoring
Een papierstoring verhelpen
1.
Druk op de knop
Doorgaan
.
Als dit de papierstoring niet oplost, gaat u naar de volgende stap.
2.
Zet de printer uit.
3.
Verwijder de achterklep. Druk de hendel naar rechts en trek vervolgens de klep weg.
4.
Verwijder het vastzittende papier uit de printer door het via de achterkant van de
printer eruit te trekken.
Als u labels afdrukt, controleert u of er geen label is losgeraakt van het labelvel terwijl
het vel door de printer werd gevoerd.
5.
Plaats de achterklep weer goed terug.
6.
Als de papierstoring niet via de achterkant van de printer kan worden verholpen,
trekt u de printerkap omhoog, verwijdert u het papier via de voorkant van de printer
en sluit u de kap vervolgens weer.
Let op
Zorg dat u bij het verwijderen van papier voorzichtig te werk gaat.
De printer kan beschadigd raken wanneer u papier via de voorkant
verwijdert.
7.
Schakel de printer in en druk op de knop
Doorgaan
.
8.
Druk het document opnieuw af.
Hoofdstuk 12
72
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices