HP DeskJet D4100 user manual download (Page 70 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 104
12
Problemen oplossen
Installatieproblemen
De printer drukt niet af
Papierstoring
Papierproblemen
Printer is opgehouden met afdrukken
Problemen met printcartridges
Foto's worden niet juist afgedrukt
Problemen met de voorste USB-poort
De afdrukkwaliteit is slecht
Het document is verkeerd afgedrukt
Problemen met het afdrukken van documenten zonder rand
HP Photosmart Express-software is niet geïnstalleerd
Foutberichten
Printerlampjes branden of knipperen
Documenten worden langzaam afgedrukt
Als zich problemen blijven voordoen
Installatieproblemen
Als het software-installatieprogramma stopt of vastloopt, raadpleegt u de volgende
onderwerpen voor meer informatie:
Installatieprogramma stopt
Bericht "Onbekend apparaat" verschijnt
Printernaam verschijnt niet
Als u problemen blijft ondervinden, bezoekt u de technische ondersteuning van HP op
www.hp.com/support
.
Installatieprogramma stopt
Als het installatieprogramma stopt tijdens het zoeken naar nieuwe hardware, veroorzaakt
een van de volgende zaken een communicatieprobleem:
De USB-kabel is oud of defect.
Er is software, bijvoorbeeld een antivirusprogramma, actief.
Er is een ander apparaat, bijvoorbeeld een scanner, op de computer aangesloten.
Het probleem verhelpen
1.
Zorg dat er geen andere USB-apparaten dan de printer, het toetsenbord en de muis
op de computer zijn aangesloten.
2.
Koppel de USB-kabel los en sluit deze weer aan.
3.
Zorg dat de printer rechtstreeks is aangesloten op een USB-poort op de computer
(en niet via een USB-hub).
4.
Als het installatieprogramma de printer dan nog niet kan vinden, vervangt u de USB-
kabel en gaat u door naar de volgende stap.
68
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices