HP DeskJet D4100 user manual download (Page 64 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 104
7.
Schuif de printcartridge onder een licht opwaartse hoek in de houder totdat de
printcartridge vastklikt.
8.
Sluit de printerkap.
Lijn
de printcartridge uit voor een optimale afdrukkwaliteit.
Zie
Printcartridges onderhouden
voor informatie over het bewaren van printcartridges.
Zie
Recyclingprogramma van HP inkjet-onderdelen
voor informatie over het recyclen van
lege printcartridges.
Waarschuwing
Houd nieuwe en gebruikte printcartridges buiten het bereik van
kinderen.
Printcartridges uitlijnen
Lijn de printcartridges uit nadat u een printcartridge hebt geïnstalleerd om de beste
afdrukkwaliteit te verkrijgen.
De printer uitlijnen
1.
Plaats ongebruikt gewoon wit papier van Letter- of A4-formaat in de papierlade.
2.
Open de
Werkset
van de printer.
3.
Klik op
Printcartridges uitlijnen
.
4.
Klik op
Uitlijnen
en volg de instructies op het scherm op.
De HP Deskjet drukt een testpagina af, lijnt de printcartridges uit en kalibreert de
printer. Gooi de testpagina weg of gebruik deze voor andere doeleinden.
Printcartridges automatisch reinigen
Als er in uw afdrukken lijnen of stippen ontbreken of inktstrepen voorkomen, zijn de
printcartridges mogelijk bijna leeg of moet u deze reinigen. Zie
Een schatting van het
inktniveau bekijken
voor meer informatie.
Als de printcartridges voldoende inkt bevatten, reinigt u de printcartridges automatisch.
Hoofdstuk 11
62
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices