HP DeskJet D4100 user manual download (Page 62 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 104
U kunt het selectienummer op drie plaatsen vinden:
Label met selectienummer: kijk op het label van de printcartridge die u wilt
vervangen.
1
Label met selectienummer
Printerdocumentatie: een lijst met selectienummers van printcartridges kunt u
vinden in de naslaghandleiding bij de printer.
Het dialoogvenster Informatie over printcartridges: voor een lijst met
selectienummers opent u de
Werkset
van de printer, klikt u op het tabblad
Geschat
inktniveau
en klikt u op de knop
Informatie over printcartridges
.
Modus Inkt-backup
De printer kan ook afdrukken met slechts één printcartridge geïnstalleerd. Zie
Modus
Inkt-backup
voor meer informatie.
Installatie-instructies
Ga als volgt te werk om een printcartridge te installeren:
1.
Controleer of de printer aan staat.
2.
Plaats gewoon wit papier van Letter- of A4-formaat in de papierlade.
3.
Open de printerkap.
4.
Wacht totdat de printcartridgehouder zich naar de rechterzijde heeft verplaatst, niet
meer beweegt en geen geluid meer maakt.
Hoofdstuk 11
60
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices