HP DeskJet D4100 user manual download (Page 60 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 104
3.
Schakel
Venster Inktstatus weergeven
in.
4.
Klik op
Toepassen
en vervolgens op
OK
.
Updates voor de printersoftware downloaden
Download om de paar maanden de laatste versie van de printersoftware om ervoor te
zorgen dat u over de nieuwste functies en verbeteringen beschikt.
Een update voor de printersoftware downloaden
1.
Zorg dat u een verbinding hebt met het internet.
2.
Klik in Windows op
Start
, ga naar
Programma's
of
Alle programma's
, wijs
HP
aan
en klik vervolgens op
HP-software-update
.
Het venster HP-software-update verschijnt.
3.
Klik op
Volgende
.
De website van HP wordt doorzocht op updates voor printersoftware.
Als de laatste versie al op de computer staat, verschijnt het bericht
Er zijn
momenteel geen software-updates beschikbaar
in het venster HP-software-
update.
Als de computer nog niet over de laatste versie van de printersoftware beschikt,
verschijnt een software-update in het venster HP-software-update.
4.
Als een software-update beschikbaar is, schakelt u het selectievakje naast de naam
van de update in.
5.
Klik op
Installeren
.
6.
Volg de instructies op het scherm op.
HP Photosmart-software downloaden
Wanneer u de update op de printersoftware van de HP website downloadt en installeert,
wordt de HP Photosmart-software die u mogelijk op de computer hebt staan, niet
bijgewerkt. Zie de Help bij HP Photosmart voor informatie over het bijwerken van de
HP Photosmart.
Hoofdstuk 10
58
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices