HP DeskJet D4100 user manual download (Page 56 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 104
Ingebonden dubbelzijdige documenten
Als u afgedrukte pagina's wilt inbinden als een boek, kunt u de afdrukinstellingen
aanpassen zodat rekening wordt gehouden met het inbinden.
Ingebonden dubbelzijdige documenten kunnen als boek worden ingebonden
(ingebonden aan de zijkant) of als schrijfblok (ingebonden aan de bovenkant). Boek
binden is het type dat het meest voorkomt.
Een tweezijdig document afdrukken om als boek in te binden
Volg de
instructies
voor elementair dubbelzijdig afdrukken.
Een dubbelzijdig document afdrukken om als schrijfblok in te binden
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Afwerking
.
3.
Schakel de volgende selectievakjes in:
Dubbelzijdig afdrukken
Pagina's naar boven omslaan
4.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
De oneven genummerde pagina’s worden het eerst afgedrukt.
5.
Nadat de oneven pagina's zijn afgedrukt, plaatst u de afgedrukte pagina's opnieuw
met de afgedrukte zijde omhoog volgens de afdrukstand van het document, staand
of liggend.
Staand
Liggend
6.
Klik op
Doorgaan
om de even genummerde pagina’s af te drukken.
Hoofdstuk 9
54
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices