HP DeskJet D4100 user manual download (Page 55 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 104
Afdrukvoorbeeld
Gebruik de functie Afdrukvoorbeeld om een afdruk op uw computer te bekijken voordat
u een document gaat afdrukken. Als de afdruk er niet goed uitziet, annuleert u de
afdruktaak en past u de afdrukinstellingen aan.
Een voorbeeld van een documentafdruk bekijken
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Basis
.
3.
Selecteer de optie
Afdrukvoorbeeld weergeven
.
4.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Voordat het document wordt afgedrukt, verschijnt een afdrukvoorbeeld.
5.
Voer een van de volgende handelingen uit:
Klik op
OK
om het document af te drukken.
Klik op
Annuleren
om de afdruktaak te annuleren. Breng de gewenste
wijzigingen aan en druk het document af wanneer het afdrukvoorbeeld naar
wens is.
Dubbelzijdig afdrukken
Bij dubbelzijdig afdrukken, ook wel tweezijdig of duplex afdrukken genoemd, kunt u op
beide zijden van het papier afdrukken. Het afdrukken op beide zijden van het papier
bespaart niet alleen geld, maar is ook beter voor het milieu.
Een dubbelzijdig document afdrukken
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Snel afdrukopties instellen
.
3.
Klik op
Dubbelzijdig afdrukken
in de vervolgkeuzelijst
Wat wilt u doen?
.
4.
Klik op
Handmatig
in de vervolgkeuzelijst
Dubbelzijdig afdrukken
.
5.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
De oneven genummerde pagina’s worden het eerst afgedrukt.
6.
Nadat de oneven pagina's zijn afgedrukt, plaatst u de afgedrukte pagina's opnieuw
met de afgedrukte zijde omhoog.
7.
Klik op
Doorgaan
om de even genummerde pagina’s af te drukken.
Zie
Ingebonden dubbelzijdige documenten
als u een ingebonden dubbelzijdig document
wilt maken.
Help bij HP Photosmart software
53
Sample
This manual is suitable for devices