HP DeskJet D4100 user manual download (Page 54 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 104
5.
Typ de afmetingen van het aangepaste papierformaat in de vakken
Breedte
en
Lengte
.
Onder elk vak staan de minimale en maximale papierafmetingen.
6.
Klik op de maateenheid:
Inches
of
Millimeters
.
7.
Klik op
Opslaan
om het aangepaste papierformaat op te slaan.
8.
Klik op
OK
om het dialoogvenster
Aangepast papierformaat
af te sluiten.
9.
Als u het aangepaste papierformaat wilt gebruiken, selecteert u de naam ervan in
de vervolgkeuzelijst
Formaat is
.
Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken
De printersoftware biedt u de mogelijkheid verschillende pagina’s van een document op
één vel papier af te drukken. De printersoftware vergroot/verkleint de documenttekst en
-afbeeldingen automatisch, zodat deze op de afgedrukte pagina passen.
Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Afwerking
.
3.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst
Pagina’s per vel
het aantal pagina’s dat u op elk
vel papier wilt afdrukken.
4.
Als u wilt dat rond elk paginabeeld dat op het vel papier wordt afgedrukt, een rand
wordt weergegeven, klikt u op het selectievakje
Paginaranden afdrukken
.
5.
Selecteer een lay-out voor de pagina's in de vervolgkeuzelijst
Paginavolgorde is
.
Een voorbeeld van de paginavolgorde wordt boven aan het tabblad Afwerking
weergegeven.
6.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Het formaat van een document wijzigen
Gebruik de printersoftware om een document dat voor een bepaald papierformaat is
opgemaakt, op een ander papierformaat af te drukken. U gebruik deze functie
bijvoorbeeld wanneer u niet over het juiste papierformaat beschikt.
Wanneer u bijvoorbeeld een document hebt dat is opgemaakt voor papier van Letter-
formaat, en u hebt geen papier van dit formaat, kunt u het document afdrukken op een
ander papierformaat.
Het formaat van een document wijzigen voor een ander papierformaat
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Effecten
.
3.
Klik op
Document afdrukken op
en selecteer vervolgens het formaat van het
gebruikte papier in de vervolgkeuzelijst.
Dit is het formaat van het papier waarop u afdrukt, niet het formaat waarvoor het
document is opgemaakt.
4.
Selecteer het selectievakje
Passend maken
.
5.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Hoofdstuk 9
52
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices