HP DeskJet D4100 user manual download (Page 53 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 104
4.
Selecteer
Maximum dpi
in de vervolgkeuzelijst
Afdrukkwaliteit
.
De afdrukresolutie wordt weergegeven als Maximum dpi onder de
afdrukkwaliteitsinstelling.
5.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Afdrukken in grijstinten
Afdrukken in grijstinten
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Kleur
.
3.
Schakel het selectievakje
Afdrukken in grijstinten
in en selecteer een grijstintoptie.
4.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
De paginavolgorde instellen
De paginavolgorde bepaalt de volgorde waarin documenten met meerdere pagina's
worden afgedrukt.
De paginavolgorde instellen
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Basis
.
3.
Selecteer een van de volgende opties:
Van voren naar achteren
: wanneer het afdrukken is voltooid, ligt de eerste
pagina van het document bovenop. U hoeft de pagina's niet opnieuw te
sorteren.
Opmerking
Bij deze optie duurt het afdrukken langer.
Van achteren naar voren
: wanneer het afdrukken is voltooid, ligt de laatste
pagina van het document bovenop. U moet de pagina's opnieuw sorteren.
4.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Een aangepast papierformaat instellen
Gebruik het dialoogvenster
Aangepast papierformaat
als u wilt afdrukken op een
speciaal papierformaat.
Opmerking
Deze functie is niet voor alle papiersoorten beschikbaar.
Een aangepast papierformaat definiëren
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Papier/Kwaliteit
.
3.
Klik op de knop
Aangepast
.
Het dialoogvenster Aangepast papierformaat wordt weergegeven.
4.
Selecteer een aangepast papierformaat in de vervolgkeuzelijst
Naam
.
Help bij HP Photosmart software
51
Sample
This manual is suitable for devices