HP DeskJet D4100 user manual download (Page 47 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 104
Posters afdrukken
Richtlijnen
Voor het maken van een poster worden gedeelten van de poster op afzonderlijke
vellen papier gerangschikt, zodat u deze aan elkaar kunt plakken. Nadat de
onderdelen van een poster zijn afgedrukt, snijdt u de randen van de vellen af en
plakt u de vellen aan elkaar.
Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: 100 vel papier.
Het afdrukken voorbereiden
1.
Til de uitvoerlade omhoog.
2.
Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
3.
Plaats het gewone papier tegen de rechterkant van de invoerlade. De zijde waarop
u wilt afdrukken moet naar beneden wijzen.
4.
Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
5.
Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
6.
Klap de uitvoerlade naar beneden.
Afdrukken
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Papier/Kwaliteit
en geef de volgende afdrukinstellingen op:
Formaat is
: een geschikt papierformaat
Type is
:
Gewoon papier
3.
klik op het tabblad
Afwerking
en selecteer het aantal vellen voor de poster.
4.
Klik op het tabblad
Basis
en stel vervolgens de afdrukstand in.
5.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Gebruik de
Helpfunctie Wat is dit?
voor meer informatie over de functies in het
dialoogvenster Eigenschappen voor printer.
Help bij HP Photosmart software
45
Sample
This manual is suitable for devices