HP DeskJet D4100 user manual download (Page 46 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 104
Richtlijnen
Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: 100 vel papier.
Het afdrukken voorbereiden
1.
Til de uitvoerlade omhoog.
2.
Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
3.
Plaats het gewone papier tegen de rechterkant van de invoerlade. De zijde waarop
u wilt afdrukken moet naar beneden wijzen.
4.
Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
5.
Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
6.
Klap de uitvoerlade naar beneden.
Afdrukken
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Snel afdrukopties instellen
.
3.
Klik op
Dubbelzijdig afdrukken
in de vervolgkeuzelijst
Wat wilt u doen?
.
4.
Klik op een van de volgende bindopties in de vervolgkeuzelijst
Brochure-
indeling
:
Links binden
Rechts binden
5.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
6.
Laad op de hieronder getoonde wijze de afgedrukte pagina's opnieuw in de
papierlade wanneer daarom wordt gevraagd.
7.
Klik op
Doorgaan
om het afdrukken van de brochure te voltooien.
Gebruik de
Helpfunctie Wat is dit?
voor meer informatie over de functies in het
dialoogvenster Eigenschappen voor printer.
Hoofdstuk 8
44
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices