HP DeskJet D4100 user manual download (Page 38 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 104
5.
Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de enveloppen.
6.
Klap de uitvoerlade naar beneden.
Afdrukken
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Papier/Kwaliteit
en geef de volgende afdrukinstellingen op:
Formaat is
: een geschikt formaat envelop
Type is
:
Gewoon papier
3.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Gebruik de
Helpfunctie Wat is dit?
voor meer informatie over de functies in het
dialoogvenster Eigenschappen voor printer.
Briefkaarten afdrukken
Richtlijnen
Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: 30 briefkaarten.
Het afdrukken voorbereiden
1.
Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
2.
Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
3.
Plaats de kaarten tegen de rechterkant van de invoerlade. Het papier moet met de
afdrukzijde naar beneden liggen en de korte rand moet in de richting van de printer
wijzen.
4.
Schuif de kaarten zo ver mogelijk in de printer.
5.
Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de kaarten.
6.
Klap de uitvoerlade naar beneden.
Hoofdstuk 8
36
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices