HP DeskJet D4100 user manual download (Page 27 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 104
4.
Klik in de vervolgkeuzelijst
Wat wilt u doen?
op
Foto afdrukken zonder rand
en
selecteer de volgende opties:
Afdrukkwaliteit
:
Normaal
of
Beste
.
Opmerking
Voor een optimale dpi-kwaliteit gaat u naar het tabblad
Papier/Kwaliteit
en klikt u op
Maximum dpi
in de vervolgkeuzelijst
Afdrukkwaliteit
.
Papiersoort
: Een geschikte soort fotopapier
Papierformaat
: Een geschikt fotoformaat zonder rand
Afdrukstand
:
Staand
of
Liggend
5.
Stel
Opties van HP Real Life digitale fotografie
in overeenkomstig uw wensen.
6.
Klik op
OK
om de foto af te drukken.
Als u wilt afdrukken op fotopapier met een afscheurrand, moet u de rand verwijderen
om het document volledig randloos te maken.
Gebruik de
Helpfunctie Wat is dit?
voor meer informatie over de functies in het
dialoogvenster Eigenschappen voor printer.
Foto's afdrukken met rand
Richtlijnen
U krijgt het beste resultaat wanneer u een
fotoprintcartridge
gebruikt in combinatie
met een driekleurenprintcartridge.
Gebruik HP Premium Plus Fotopapier om ervoor te zorgen dat de foto zo min
mogelijk vervaagt.
Open het bestand in een softwareprogramma als HP Photosmart-software en wijs
het formaat van de foto toe. Zorg dat het formaat overeenkomt met het formaat van
het papier waarop u de foto wilt afdrukken.
Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. In
de opslag en verwerking van
fotopapier
kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: 30 vellen fotopapier.
Het afdrukken voorbereiden
1.
Til de uitvoerlade omhoog.
2.
Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
Help bij HP Photosmart software
25
Sample
This manual is suitable for devices