HP DeskJet D4100 user manual download (Page 10 of 104)

Languages: Dutch
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 104
1
USB
-poort
Knoppen en lampjes
Gebruik de knoppen van de printer om de printer aan en uit te zetten, om afdruktaken te
annuleren, een taak opnieuw te starten en HP Photosmart Express software te openen.
De printerlampjes geven een indicatie over de status van de printer.
1
Aan/uit-knop en -lampje
2
Knop Afdrukken annuleren
3
Knop en lampje Doorgaan
4
Knop Photosmart Express
5
Lampjes van de voorste USB-poort
Aan/uit-knop en -lampje
Druk op de Aan/uit-knop om de printer aan of uit te zetten. Wanneer u op de Aan/uit-
knop drukt, kan het een paar seconden duren voordat de printer is ingeschakeld.
Hoofdstuk 3
8
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices