HP DeskJet D4100 user manual download (Page 72 of 98)

Languages: Hebrew
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 98
לקשמ
ריינה
םא
לקשמ
ריינה
ךומנ
לקשמהמ
ץלמומה
,
תספדמה
הלולע
סיפדהל
לע
רפסמ
תונויליג
תבב
תחא
.
שמתשה
ריינב
דמועש
תושירדב
םיטרפמה
םיצלמומה
.
ןכתי
ריינהש
ןעטוה
הרוצב
אל
הנוכנ
הספדה
לע
רפסמ
תונויליג
תבב
תחא
הלולע
תורקל
םא
ריינה
ןעטנ
םוקימב
קוחר
ידמ
ןוויכל
בג
תספדמה
,
וא
םא
ןווכמ
ריינה
וניא
דומצ
בטיה
הצקל
ריינה
.
ןעט
תא
ריינה
שדחמ
שגמב
ףחדו
ותוא
םינפל
דע
שוחתש
תודגנתה
.
טסה
תא
ןווכמ
ריינה
ךכ
דמצייש
בטיה
לא
ילוש
תמירע
ריינה
.
תספדמה
היושע
סיפדהל
לע
תונויליג
םיבורמ
תבב
תחא
םא
ונעטוה
יגוס
ריינ
םינוש
תספדמב
.
המגודל
,
ריינ
םוליצ
ריינו
ליגר
.
ןקור
תא
שגמ
ריינה
ןעטו
קר
תא
גוס
ריינה
םיאתמה
ךמסמל
התאש
סיפדמ
.
תספדמה
העוקת
םא
תספדמה
תעקתנ
תעב
תספדה
ךמסמ
,
ץחל
לע
ןצחלה
Resume
)
שודיח
הלועפ
.(
םא
הלועפ
וז
הניא
תמרוג
שודיחל
הספדהה
,
םרה
תא
הסכמ
תספדמה
קתנו
תא
לבכ
חתמה
בגבש
תספדמה
.
הארתה
קודב
הליחת
םא
ןיא
םוש
קלח
ףפור
וא
רובש
ךותב
תספדמה
.
םא
תאצמ
קלח
ףפור
וא
רובש
,
רקב
רתאב
www.hp.com/support
.
םא
אל
תאצמ
םיקלח
םיפפור
וא
םירובש
,
עצב
תא
תולועפה
תואבה
:
1
.
קודב
םא
שי
ךותב
תספדמה
םילושכמ
,
ומכ
טרס
קיבד
וא
ירמוח
הזירא
םיענומה
תינסחממ
הספדהה
עונל
דצמ
דצל
.
2
.
אדו
תוינסחמש
הספדהה
ונקתוה
הרוצב
הניקת
תבשותב
תוינסחמ
הספדהה
.
תלבקל
עדימ
ףסונ
,
ןייע
ףיעסב
תוארוה
הנקתה
.
3
.
אדו
תינסחמהש
הספדהל
השולשב
םיעבצ
תנקתומ
דצב
ילאמשה
לש
תבשותה
תינסחמהו
הספדהל
רוחשב
וא
תינסחמה
תספדהל
םימוליצ
תנקתומ
דצב
ןימי
לש
תבשותה
.
4
.
אדו
ןיאש
תמיסח
ריינ
םאו
שי
,
ררחש
התוא
.
תלבקל
עדימ
ףסונ
,
ןייע
ףיעסב
תמיסח
ריינ
.
5
.
רוגס
תא
הסכמ
תספדמה
.
6
.
רבח
תא
לבכ
חתמה
בגל
תספדמה
לעפהו
התוא
.
םא
תירונ
שודיח
הלועפ
הניא
תבהבהמ
,
ךשמה
תספדהב
ךמסמה
.
םא
תירונ
שודיח
הלועפ
תבהבהמ
,
ץחל
לע
ןצחלה
Resume
)
שודיח
הלועפ
(
.
םא
תירונה
הכישממ
בהבהל
,
רוזח
לע
םיבלשה
םיראותמה
ליעל
.
תויעב
תינסחמב
הספדהה
תינסחמ
הספדה
אל
המיאתמ
תינסחמ
הספדהה
המוגפ
וא
הניאש
תנקתומ
יוארכ
העדוהה
"
Printing in ink-backup mode
"
)
סיפדמ
בצמב
יוביג
ויד
(
העדוהה
"
Print cartridge is in the wrong slot
"
)
תינסחמ
הספדהה
הניא
תנקתומ
ץירחב
ןוכנה
(
תינסחמ
הספדה
אל
המיאתמ
תספדמה
לכות
סיפדהל
קר
םא
ונקתוה
הב
תוינסחמ
הספדהה
תומיאתמה
.
קרפ
12
70
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices