HP DeskJet D4100 user manual download (Page 70 of 98)

Languages: Hebrew
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 98
תמיסח
ריינ
רורחשל
תמיסח
ריינ
1
.
ץחל
לע
ןצחלה
Resume
)
שודיח
הלועפ
(
.
םא
תמיסח
ריינה
הניא
תררחתשמ
,
רובע
בלשל
אבה
.
2
.
הבכ
תא
תספדמה
.
3
.
רסה
תא
תלד
השיגה
תירוחאה
.
ףוחד
תא
תידיה
הנימי
,
רחאלו
ןכמ
ךושמ
תא
תלדה
הצוחה
.
4
.
רסה
תא
ריינה
ךותמ
תספדמה
לע
ידי
ותכישמ
ךרד
בג
תספדמה
.
הספדהב
לע
תוקבדמ
,
אדו
יכ
אל
השלתנ
הקבדמ
ןויליגהמ
ךלהמב
רבעמה
ךותב
תספדמה
.
5
.
רוגס
בטיה
תא
תלד
השיגה
תירוחאה
.
6
.
םא
אל
ןתינ
ררחשל
תא
המיסחה
ךרד
קלחה
ירוחאה
לש
תספדמה
,
חתפ
תא
הסכמ
תספדמה
,
ררחש
תא
ריינה
עוקתה
ךרד
תיזח
תספדמה
,
רוגסו
תא
הסכמה
.
הארתה
ררחש
תא
ריינה
עוקתה
תוריהזב
,
ידכ
אל
םורגל
קזנ
תספדמל
תעב
תאצוה
ריינה
םינפלמ
.
7
.
לעפה
תא
תספדמה
ץחלו
לע
ןצחלה
Resume
)
שודיח
הלועפ
(
.
8
.
ספדה
בוש
תא
ךמסמה
.
הרעה
םא
תושחרתמ
תומיסח
ריינ
םיתעל
תובורק
,
הסנ
שמתשהל
ריינב
דבכ
רתוי
.
ןייע
ףיעסב
יטרפמ
תספדמה
תלבקל
עדימ
תודוא
יטרפמ
לקשמ
ריינה
.
קרפ
12
68
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices